Voor theaters, Zorg en Welzijn

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Fantastische producties maken met dans, muziek, verhalen, films èn heel veel plezier, dat is in essentie Gouden Dans, U in het theater.
Dat doen we met  (eigen)wijze senioren, ook als ze wat minder vast ter been zijn. Meebouwen aan betekenisvolle lokale community's en eenzaamheid op afstand houden, daar werkt Gouden Dans aan. Het productieproces creëert de voorwaarden om het sociale netwerk te vernieuwen. De bonus is: fysiek fitter, mentaal sterker en gevoelsmatig verbonden.

Theaters

Culturele en maatschappelijke rol
Image

Gouden Dans produceert participatieprojecten in de vorm van danstheater voorstellingen en films met (grote) groepen senioren. De schouwburg (waar dan ook in Nederland) vormt de spil in  het proces. Telkens opnieuw is het een avontuur om met amateurs een productie te maken. De makers moeten van meet af aan alert zijn en de parels zien lang voordat de oesters open gaan. Repeteren, zoeken, luisteren, proberen, combinaties maken, kill your darlings en vaak herbronnen. Iedere voorstelling die we maken is nieuw. We repeteren in de schouwburg of op een  plek in de buurt.

We hebben twintig producties gemaakt en veel bijgeleerd sinds we zijn begonnen. De deelnemers introduceerden ons in de buurt en zo hoorden we prachtige verhalen. Talenten die lagen te verstoffen kregen een plek in de voorstelling. Ook lokale cultuur geeft kleur en inhoud.

Samen met de schouwburg zoeken we lokale samenwerkingspartners. Intern werken we graag samen met de stadsprogrammering, educatie, marketing en de technische afdeling. Soms komen medewerkers van het theater kijken bij de repetities. De theatertechnici zijn doorgaans open over wat ze vinden en dat begint met een  welwillend ‘mwah’  dat overgaat in opgetogen verbazing richting de première.

In 2020 hebben we De Vlinder gemaakt in opdracht van de gemeente Houten en Theater Aan de Slinger. Daarvoor wonnen we met alle partners de BNG Lang Leve Kunstprijs.
Dit was een project uit het Age Friendly City traject van het Cultuurparticipatiefonds.
Zie juryrappport

Bel of mail Liesbeth Osse over de mogelijkheden

Zorg en welzijn

Gouden Dans zet vol in op preventie
Image

In het maatschappelijk debat over onze gezondheid is de oplopende zorgbegroting leidend. Preventie lijkt het nieuwe adagium; veel bewegen, weinig drinken, weinig suiker enz. Opvallend afwezige in het beleid is plezier, samen leren en gezelschap waarin je gezien wordt en je thuis voelt. Terwijl toch alle onderzoeken hiernaar concluderen dat 't dè component is die ervoor zorgt dat mensen niet wegglijden in een zorgtraject. Gouden Dans maakt zich hier hard voor.

Gouden Dans is een maatschappelijk project met een maatschappelijk doel dat we  bereiken met theatrale en filmische middelen. We werken met behoorlijk grote groepen waarin deelnemers op  een organische manier hun sociale netwerk vernieuwen en uitbreiden. En hoe geestdriftiger het proces, hoe hechter de groep. Samen naar die voorstelling toewerken, samen bloednerveus zijn en samen applaus in ontvangst nemen helpt daarbij goed. Want dat is wat we terugkrijgen van onze deelnemers. Er ontstaat  een community, een  groep waar je bij hoort, waar je je in kan verbergen als dat nodig is en waar anderen zich zorgen maken als je niet komt.

Onderdeel van het hele concept is beweging, dans en muziek, samen werken aan decor en kostuum. Ook valpreventie nemen we organisch mee in de repetities.

In 2020 hebben we De Vlinder gemaakt in opdracht van de gemeente Houten, met zorg en welzijnsorganisatie Van Houten&Co en Theater Aan de Slinger. Movisie deed dit onderzoek en we kregen een 8.5 van de deelnemers!

Dit project is onderscheiden met de BNG Lang Leve Kunstprijs.

De rode loper van Schouwburg Ogterop rolt uit door de hele stad. Daarom zijn wij als schouwburg altijd op zoek naar projecten die verder gaan dan louter voorstellingsbezoek.

Projecten die mensen verbinden en inspireren en ook om Meppelers op een andere manier kennis te laten maken met Theater. Toen ik met Liesbeth Osse in gesprek raakte over het project Kom dans met mij, hoefde ik niet lang na te denken.

Als Schouwburg hebben we niet alleen een culturele functie maar ook een maatschappelijke. We gaan altijd op zoek naar bezoekers die de weg naar de schouwburg niet vanzelfsprekend vinden. Het Kom dans met mij project levert weer nieuwe samenwerkingen op. Binnenkort gaan we met een aantal partijen op zoek naar 20 ouderen die mee willen dansen.

En stiekem hopen we dat dit project zo inspireert dat we na afloop niet alleen blije deelnemers hebben, maar er ook een aantal cultuur ambassadeurs die theater in hun hart sluiten.

Wybrich Kaastra, directeur Schouwburg Ogterop
Image
Ik vind het project Gouden Dans een geweldig initiatief!, vooral ook door het feit dat het zich over een langere periode uitstrekte. Het heeft mij uit de koker van de eenzaamheid gehaald. Het heeft mij nieuwe sociale contacten opgeleverd. Hoewel mijn fysieke conditie gezien mijn leeftijd ( 84 jaar ) bepaald niet slecht te noemen is, was deze andere vorm van bewegen met steeds wisselende opdrachten een weldadige mentale aanvulling/inspanning/afwisseling. De sfeer was los, gezellig en ontspannen.
Aad

Bekijk de trailer van de eerste productie Kom dans met de Danzon in de Doelenzaal, Amsterdam

Bekijk de trailer van Thuis in het Bijlmerparktheater, Amsterdam

Door aan dit project mee te werken ben ik mij er van bewust dat je als oudere nog lang niet bent afgeschreven en het niet raar is wat je doet. Het alleen al durven om iets heel nieuws te doen heeft mij geholpen om ook als figurant in Alkmaar mee te doen aan Kaeskoppenstad. Mijn omgeving houdt van het geijkte patroon en vond mijn wekelijkse gang naar Amsterdam zeer stoer. Ik voel mij er heerlijk door bevrijd en probeer nog meer bijzondere projecten te ondernemen.
Maartje

Contact

Gouden Dans ook in uw theater of gemeente?

Wilt u op de hoogte blijven?

Schrijft u zich dan in voor onze nieuwsbrief
U ontvangt dan van ons regelmatig een nieuwsbrief. Daarin vertellen we waar we mee bezig zijn en wat we gaan doen. U maakt kennis met deelnemers, met mensen achter de schermen zoals makers, docenten en collega's van de schouwburgen.